Strona główna O firmie Oferta Projekty EFG Wynajem sal Certyfikaty Referencja Kontakt

PL EN

 
   
 
 

O projekcie


Być albo nie być czasownikiem. Analiza funkcjonowania pracowników w warunkach zatrudnienia tymczasowego.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1

 

Do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zainspirowała nas sytuacja na regionalnym rynku pracy, na którym tradycyjne formy zatrudnienia – zwane również typowymi, paradoksalnie stają się w praktyce – nietypowymi, a te zaliczane przez fachowców rynku pracy do nietypowych, takie jak praca na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, praca czasowa czy praca tymczasowa pozostają najbardziej typowe ze wszystkich! Niestety, tak dynamiczny rozwój elastycznych form zatrudnienia na rynku (w roku 2006 do samej pracy tymczasowej oddelegowanych w Polsce zostało ponad 260 tysięcy osób!), jednocześnie nie pociągał za sobą niezbędnych badań, diagnoz, analiz i weryfikacji statystycznych tych zjawisk na rynku. Właściwie nie były sporządzane żadne raporty badawcze obrazujące zasięg i specyfikę alternatywnych form zatrudnienia. Stąd skoncentrowaliśmy się na jednej z najszybciej rozwijających się, a nie będącej do tej pory przedmiotem badań, alternatywnej formie zatrudnienia tj. pracy tymczasowej.

 

Celem projektu była analiza funkcjonowania pracowników w warunkach zatrudnienia tymczasowego, czyli takiego w którym uczestniczą 3 podmioty: agencja pracy tymczasowej; .firma użytkownik; pracownik tymczasowy, a w szczególności poznanie prawidłowości i konsekwencji tej formy zatrudnienia dla pracownika, pracodawcy i rynku pracy.

 

 

W ramach projektu przeprowadzone zostały m.in.:

·       wywiady kwestionariuszowe;

·       wywiady pogłębione;

·       wywiady grupowe (FGI);

·       badania opinii publicznej;

·       badania sędziów kompetentnych oraz eksperyment laboratoryjny – symulowane w naturalnych warunkach szkolenie dla pracowników tymczasowych testujące Program Adaptacji Pracowników Tymczasowych w trzech sekwencjach tak zwany: pre i post test.

 

Grupę badawczą stanowili:

·       pracownicy tymczasowi;

·       menedżerowie firm użytkowników;

·       pracownicy firm użytkowników;

·       reprezentatywna próba społeczna woj. śląskiego.

 

W ramach projektu powstały m.in.:

·       „Program Adaptacji Pracowników Tymczasowych PAPT” - pierwszy w Polsce kompleksowy program;

·       „Analiza funkcjonowania pracowników w warunkach zatrudnienia tymczasowego” pierwszy w Polsce podręcznik o pracy tymczasowej;

·       „Przewodnik po pracy tymczasowej” - broszury dla pracowników tymczasowych;

·       Raporty badawcze pracy tymczasowej.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2006 - 31.03.2007

 

 

Flagi UE